Marketinq Azərbaycan qrupu üzvlərinin bitirdiyi universitetlər (II yazı)

Marketinq Azərbaycan qrupu üzvlərinin bitirdiyi universitetlər (II yazı)

Dostlar, nəhayət 11000-lik qrupumuzun üzvlərinin universitetlər üzrə təhlilini də bitirdik. İlk yazıda isə üzvlərin yaş aralığı və cinsinə görə statistikasını paylaşmışdıq.

Beləliklə, oradan başlayaq ki, qrup üzvlərinin 53%-nin profilindəki təhsil ilə bağlı yer hamı üçün açıq idi. (və ya ancaq öz dostları üçün açıqdır) Təxmini 5700-ə qədər adamın isə təhsil aldıqları yer ilə bağlı məlumatları var idi. 

"Nəticəyə görə marketinq azərbaycan qrupunun üzvləri yerli və xarici universitetlər birlikdə toplam 618 universitetin məzunudurlar."

universitetler, marketinq

universitetler, marketinq

Deməli, 6000-ə yaxın qrup üzvü toplan unikal olmaqla 618 universitetdə təhsil alıblar. Bu universitetlərin 19%-i yerli universitetlərdir. 81% isə xarici universitetlər. Burada səhv salmayaq. Hər universitetdə neçə nəfər qrup üzvü təhsil alıb bunu növbəti cədvəldə göstərəcəm.

top10Deməli, qrup üzvlərinin 62.5%-i TOP10 univesitet üzrə bölünür. Yuxarıdakı şəkildə gördüyünüz REF – səhv gedib, əslində Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında İdarəçilik Akademiyasıdır. Gördüyünüz kimi ilk yeri hardasa təbii olaraq, İqtisad Universiteti tutur. BDU və Qafqaz isə 2 və 3-cü yerlərdədir.

SAY ETİBARİLƏ QRUP ÜZVLƏRİNİN TƏHSİL ALDIĞI TOP 10 XARİCİ UNİVERSİTET

Anadolu Universiteti 37
ISTANBUL UNIVERSITESI 32
Marmara Üniversitesi 16
Atatürk Üniversitesi 12
Hacettepe Universitesi 12
Uludağ Üniversitesi 11
Akdeniz Üniversitesi 10
Ege Üniversitesi 10
Gazi Üniversitesi 10
Ankara Üniversitesi 9

MARKETİNQ AZƏRBAYCAN QRUPU ÜZVLƏRİNİN TƏHSİL ALDIĞI UNİVERSİTETLƏRİN TAM SİYAHISI 

Qeyd: Hər universitet üzrə qarşısında neçə nəfər qrup üzvünün təhsil alması qeyd edilib.

s/n Təhsil müəssisəsi Say
1 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 1359
2 Bakı Dövlət Universiteti 708
3 Qafqaz Universiteti 324
4 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 303
5 Azərbaycan Texniki Universitesi 176
6 Azərbaycan Turizm ve Menecment Universiteti 161
7 Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universiteti 156
8 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 127
9 Azərbaycan Dillər Universiteti 122
10 Bakı Slavyan Universiteti 101
11 Azərbaycan Tibb Universiteti 95
12 Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 90
13 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 83
14 Xəzər Universiteti 80
15 Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası 63
16 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitet 63
17 Qərb Univerisiteti 59
18 Azərbaycan Universiteti 53
19 Sumqayit Dövlət Universiteti 48
20 Bakı Biznes Universiteti 47
21 Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası 46
22 Odlar Yurdu Universiteti 45
23 Azərbaycan Beynəlxalq Univeristeti 43
24 Anadolu Universiteti 37
25 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 36
26 ISTANBUL UNIVERSITESI 32
27 Naxcivan Dovlet Universiteti 32
28 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 27
29 Gəncə Dövlət Universiteti 25
30 Azərbaycan Texnologiya Universiteti 22
31 Baki Asiya Universiteti 22
32 Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası 17
33 Marmara Üniversitesi 16
34 Lənkəran Dövlət Universiteti 15
35 Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası 14
36 Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 14
37 Baki Biznes ve Kooperasiya Kolleci 13
38 Təfəkkür Universiteti 13
39 Atatürk Üniversitesi 12
40 Hacettepe Universitesi 12
41 Uludağ Üniversitesi 11
42 Akdeniz Üniversitesi 10
43 Ege Üniversitesi 10
44 Gazi Üniversitesi 10
45 Ankara Üniversitesi 9
46 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 9
47 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 9
48 Bahçeşehir Üniversitesi 9
49 Maliyyə İqtisad Kolleci 9
50 Sakarya Üniversitesi 9
51 Georgian Institute of Public Affairs 8
52 Sapienza Università di Roma 8
53 Baki Komputer Kolleci 7
54 Istanbul Aydin Üniversitesi 7
55 Azərbaycan Maliyyə İqtisad Kolleci 6
56 Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliiyat Kolleci 6
57 Bakı İslam Universiteti 6
58 Bakı Texniki Kolleci 6
59 Eastern Mediterranean University 6
60 Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Kolleci 6
61 Fatih Üniversitesi 6
62 İstanbul Bilgi Üniversitesi 6
63 Moscow State University 6
64 Selçuk Üniversitesi 6
65 Harvard University 5
66 Istanbul Technical University 5
67 Mingəçevir Dövlət Universiteti 5
68 Mingəçevir Politexnik İnstitutu 5
69 Mingəçevir Turizm Kolleci 5
70 Netherlands Marketing Institution 5
71 Oxford University 5
72 9 Eylül Üniversitesi 4
73 Azərbayan Texniki Universiteti 4
74 Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi 4
75 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasi 4
76 Azərbaycan İctimai-siyasi universiteti 4
77 Bakı Neft Energetika Kolleci 4
78 Boğaziçi Üniversitesi 4
79 Central European University 4
80 Digital Marketing Institute 4
81 Dokuz Eylül Üniversitesi 4
82 IMC Fachhochschule Krems 4
83 Middle East Technical University 4
84 Moscow State Open University 4
85 Newcastle University 4
86 Trakya Üniversitesi 4
87 МАУП (Межрегиональная Академия Управлением Персонала ) 4
88 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 4
89 4M Academy 3
90 Azərbaycan Dövlət Kooperasiya Universiteti 3
91 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci 3
92 Bakı Dövlət Sosial İqtisad Kolleci 3
93 Bakı Humanitar Kolleci 3
94 Bakı Jurnalistika Məktəbi 3
95 Bakı Senaye Pedaqoji Kolleci 3
96 Cairo University 3
97 EU Business School Switzerland 3
98 Georg-August-Universität Göttingen 3
99 Giresun Üniversitesi 3
100 Heriot-Watt University 3
101 Istanbul Ticaret Universitesi 3
102 Kaunas University of Technology 3
103 Kocaeli Üniversitesi 3
104 London Metropolitan University 3
105 Maastricht Schhool of Management 3
106 Nevşehir Üniversitesi 3
107 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 3
108 Orta Dogu Teknik Universitesi 3
109 Sumqayıt Dövlət Texniki Kollec 3
110 The George Washington University 3
111 The University of Manchester 3
112 The University of Nottingham 3
113 Universität Siegen 3
114 University of Birmingham 3
115 University of Bristol 3
116 University of Manchester 3
117 Uşak Üniversitesi 3
118 Санкт-Петербургский государственный университет 3
119 ASOA (Azerbaijan) & Georgia State University (USA) 2
120 Azərbayan Beynəlxalq Universiteti 2
121 Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolleci 2
122 Bakı Ali Neft Məktəbi 2
123 Bakı Idarəetmə və Texnologiya Kolleci 2
124 Bakı Mədəni Maarif Kolleci 2
125 Bakı Musiqi Akademiyası 2
126 Bakı Qızlar Universiteti 2
127 Bakı Turizm Peşə Məktəbi 2
128 Bakı Yeyinti Sənayesi Texnikomu 2
129 Balıkesir Üniversitesi 2
130 BISUP 2
131 College of Europe 2
132 Corvinus University of Budapest 2
133 Częstochowa University of Technology 2
134 Dagestan State University 2
135 Debreceni Egyetem 2
136 Deutsche Management Akademie Niedersachsen 2
137 Doğu Akdeniz Universitesi 2
138 Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası 2
139 Dovlet Serhed Xidmeti Akademiyasi 2
140 Durham University Business School 2
141 Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası 2
142 Gəncə Texniki Kolleci 2
143 Georgia State University 2
144 Glion Institute of Higher Education
Montreux, Switzerland
2
145 Goethe-Universität Frankfurt 2
146 Hochschule Bremen City University of Applied Sciences 2
147 IE Business School 2
148 International Graduate Center – Bremen University of Applied Sciences 2
149 International School of Economics – ISE 2
150 IPAG Business School 2
151 İstanbul Beykent Üniversitesi 2
152 İstanbul Şehir Üniversitesi 2
153 Izmir Ekonomi Üniversitesi 2
154 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2
155 Kuwait University 2
156 LSU 2
157 Moscow Business School 2
158 Near East University 2
159 Respublika İncəsənət Gimnaziyası 2
160 Royal Holloway, University of London 2
161 Sabanci University 2
162 Southern Illinois University Carbondale 2
163 Suleymam Demirel Universitesi 2
164 Szent István Egyetem 2
165 Taras Shevchenko National University of Kyiv 2
166 Tbilisi State University 2
167 The London School of Economics and Political Science – LSE 2
168 The University of Buckingham 2
169 The University of Edinburgh 2
170 Università degli Studi di Torino 2
171 Universität Konstanz 2
172 University of Leeds 2
173 University of Science and Technology Beijing 2
174 University of Tartu 2
175 University of Toronto 2
176 University of York 2
177 Vytautas Magnus University 2
178 Yıldız Technical University 2
179 Белорусский государственный университет 2
180 Киевский Европейский Университет 2
181 Международный Юридический Институт 2
182 Міжрегіональна Академія Управління Персоналом 2
183 СГА 2
184 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 2
185 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 2
186 19 Mayıs üniversitesi 1
187 A M İ U (АзИСУ) 1
188 A.T.E.I Of Thessaloniki/GREECE 1
189 Academia de Dirección adjunta al Presidente de la República de Belarús 1
190 Adam Mickiewicz University in Poznań 1
191 ADDYL 1
192 Adnan Menderes Üniversitesi 1
193 Aegean University 1
194 AGNA 1
195 AGU Azerbaijan State University 1
196 AKTA 1
197 Ali Diplomatiya Kolleci 1
198 American Hotel & Lodging Educational Institute 1
199 Amsterdam University College 1
200 Ariel University Center of Samaria 1
201 Asəf Zeynallı adına kollec 1
202 ASEM 1
203 ASPU 1
204 ATEI Thessaloniki 1
205 ATSU, Akaki Tsereteli State University 1
206 AUL 1
207 AZDIBA 1
208 Azərbaycan Biznes Kooperasiya Kolleci 1
209 Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci 1
210 Azərbaycan Dövlət Milli Konservatoriyası 1
211 Azərbaycan Dövlət Musiqi Akademiyası 1
212 Azərbaycan Kənd Təssərüfatı Akademiyası 1
213 Azərbaycan Milli konservatoriyası 1
214 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası 1
215 BAAU 1
216 Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 1
217 Bakı Baza Tibb Koleci 1
218 Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci 1
219 Bakı Dövlət Pedaqoji Kolleci 1
220 Bakı Dövlıt İqtisadiyyat və Humanitar kolleci 1
221 Bakı Film İnstitutu 1
222 Bakı İncəsənət Məktəbi 1
223 Bakı Kommersiya Texnikumu 1
224 Bakı Plan-İqtisad Texnikumu 1
225 Bakı Qida Sənayəsi Kolleci 1
226 Bakı Rabitə Kolleci 1
227 Bakı Rabitə və Nəqliyyat Kolleci 1
228 Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu 1
229 Bakı Sosial Pedaqoji Kolleci 1
230 Bakı Tibb Kolleci 1
231 Baking Arts, San Mateo, California 1
232 Baku Journalism School 1
233 Baltic state marine academy 1
234 Bartın Üniversitesi 1
235 Baskent University 1
236 BDSI Hüquqşünaslıq · Baku, Azerbaijan 1
237 Being Newton 1
238 Berlin School of Creative Leadership 1
239 Berlin Serbest Üniversitesi 1
240 Beykent Üniversitesi 1
241 Bilkent Üniversitesi 1
242 Birmingham University 1
243 Biznes və Hüquq İnstitutu 1
244 Boston College 1
245 Boston University 1
246 Bozok Üniversitesi 1
247 British Council, Kuala Lumpur, Malaysia. 1
248 British International School Of Istanbul 1
249 Brunel University London 1
250 Budapest Business School 1
251 Budapest University of Technology and Economics 1
252 Bülbül adına Musiqi Məktəbi 1
253 Cairo University
Law · Sohag
1
254 California State University Northridge 1
255 Cambridge university 1
256 Canterbury Christ Church University 1
257 Cardiff Business School 1
258 Cardiff Metropolitan University 1
259 Carl Friedrich Goerdeler Kolleg for good Governance 1
260 Caucasus School of Business 1
261 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1
262 CFA Institute 1
263 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1
264 CIM – The Chartered Institute of Marketing 1
265 Cisco Networking Academy 1
266 City Business School 1
267 Coburg University of Applied Sciences 1
268 Cottrell MBA at University of North Georgia 1
269 Creative TK Kids 1
270 CRU 1
271 Çukurova Üniversitesi 1
272 Cumhuriyet Üniversitesi 1
273 Cuyahoga Community College 1
274 DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1
275 Dnepropetrovsk State University 1
276 Donetsk National University 1
277 Drexel University 1
278 DSMS 1
279 East European Teaching University 1
280 EDHEC Business School 1
281 EICAR 1
282 El Mustafa University 1
283 Embassy CES, London 1
284 Erciyes Üniversitesi 1
285 Escola Secundaria Francisco Manyanga 1
286 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1
287 Europanorat 1
288 European University, Kiev, Ukraine 1
289 Evropský polytechnický institut 1
290 Export Academy Baden-Württemberg 1
291 Fachhochschule Westküste 1
292 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1
293 Federal Urdu University of Arts, Science and Technology, Islamabad (Main Campus) 1
294 FH Weihenstephan – MBA 1
295 FHN ACADEMY 1
296 Fırat Üniversitesi
Dersim, Tunceli, Turkey
1
297 Florence Design Academy 1
298 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası 1
299 Friedrich Schiller University 1
300 G.E.B de la rivierra 3 1
301 GDU Karachi, Pakistan 1
302 Gence Texnologiya Universiteti 1
303 Georgian Agrarian University 1
304 Georgian State Agricultural University 1
305 Gestalt Institute of St. Petersberg (SPIG) 1
306 Goizueta Business School, Emory Univ 1
307 Goldsmiths, University of London 1
308 Haddonfield Memorial High School Announcements 1
309 Harrisburg Oregon High School, ’73 1
310 Harvard Business School 1
311 Harvard Kennedy School Executive Education 1
312 Hazar Üniversitesi 1
313 High Life Fashion & Model Academy 1
314 Hillcrest High School (Midvale, Utah) 1
315 Hochschule Koblenz 1
316 Holyoke Street School/River Valley Acadamy/Center School/School INC 1
317 HR Certification Institute® (HRCI®) 1
318 Hult International Business School 1
319 Humboldt-Universität zu Berlin 1
320 IED Firenze 1
321 Imperial College London 1
322 İncəsənət Kolleci 1
323 Indian College of Arts and Draftsmanship 1
324 Inönü üniversitesi, Malatya, Turkey 1
325 Instituto de Educação do Amazonas 1
326 Intergalactic University 1
327 Interlink Academy 1
328 International Prague University 1
329 International School of Business & Media 1
330 INTI International University & Colleges 1
331 ISET – International School of Economics 1
332 Islamic Azad University of Ardabil 1
333 ISM University of Management and Economics 1
334 Istanbul Film Akademi 1
335 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 1
336 Istituto di Moda Burgo 1
337 IT (International Times) 1
338 ITIS di Polistena 1
339 IUBH School of Business and Management 1
340 J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University 1
341 Johnson County Community College 1
342 Jyväskylän yliopisto 1
343 Kadir Has Üniversitesi, Istanbul, Turkey 1
344 Karabük Üniversitesi – University Of Karabuk 1
345 Karadeniz Teknik Üniversitesi 1
346 Karl-Franzens-Universität Graz 1
347 kavkasiis humanitaruli universiteti 1
348 Kharkiv National University of Economics (HNEU) 1
349 Kharkiv Polytechnic Institute 1
350 Kimya Biologiya Təmayüllü Lisey 1
351 Kooperasiya Universiteti 1
352 KöZGÁZ! – Budapesti Corvinus Egyetem 1
353 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1
354 Kyiv Academy of Media Arts 1
355 La Sapienza 1
356 Lancaster University 1
357 Latvijas universitāte 1
358 Lehigh University 1
359 Leningrad Civil Engineering University 1
360 Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci 1
361 Liceul Teoretic Callatis Mangalia 1
362 Link Campus University 1
363 Liverpool University 1
364 Logman tibb kolleci 1
365 London Business School 1
366 London College of International Business Studies 1
367 London School of Business and Finance 1
368 London School of Public Relations 1
369 Loyola University Chicago 1
370 Manchester Business School 1
371 Mathematics and Cybernetics Insitute 1
372 MAUP (IAPM) 1
373 Medeni Maarif kultrologiya 1
374 Medical Professional Institute 1
375 Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg 1
376 Melbourne High School 1
377 Mersin Üniversitesi 1
378 Messalonskee High School 1
379 Mevlana Üniversitesi 1
380 MGOU 1
381 MGY 1
382 Michigan State University 1
383 Missouri State University 1
384 Moscow Aviation Institute 1
385 Moscow State Linguistic University 1
386 Moscow University 1
387 Moskava Universiteti 1
388 Mötley Crüe School 1
389 Muakimler Universiteti 1
390 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1
391 Mühendishane-i Bahr-i Hümayun 1
392 Musiqi Kolleci 1
393 Mutfak Sanatları Akademisi 1
394 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 1
395 Naxçıvan Musiqi Kolleci 1
396 Neft Energetika Kolleci 1
397 New York University 1
398 Niğde üniversitesi aksaray mühendislik fakültesi 1
399 Nişantaşı Üniversitesi Yüksek Lisans 1
400 Nottingham Trent University 1
401 Novosibirsk Dövlət Texniki Universiteti 1
402 Observatoire des politiques culturelles Grenoble 1
403 Odessa State Environmental University 1
404 Oxbridge Academy 1
405 Oxford Academy 1
406 Oxford College of Marketing 1
407 Oxford High School 1
408 Pennsylvania College of Technology 1
409 Polis Akademiyasi 1
410 Politecnico di Torino. Muh · Turin, Italy 1
411 Politecnico Grancolombiano 1
412 Psycology high school 1
413 PTU University 1
414 Qazax Düvlət Sosial-İqtisad kolleci 1
415 Quba Dövlət Sosial İqtisad Kolleci 1
416 Queen Mary University of London 1
417 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1
418 Robert Gordon University 1
419 Russian Presidental Academy of National Economy And Public Administration 1
420 Saint Paul University Philippines 1
421 Saint Petersburg State University 1
422 Saint Petersburg State University of Civil Aviation 1
423 Scuola Media Giorgione Ic Castelfranco 1 1
424 Scuola Politecnica di Design 1
425 Şəki Dövlət Texniki Kolleci 1
426 Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci 1
427 ŠKODA AUTO University 1
428 Smith School of Business at Queen’s University 1
429 SMK University of Applied Social Sciences 1
430 SolBridge International School of Business 1
431 Solvay Brussels School of Economics and Management 1
432 Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutu 1
433 South East Brigade (United Kingdom) 1
434 Southwood High School 1
435 Stratford University 1
436 Strayer University 1
437 Şuşa Humanitar Kolleci 1
438 Swiss Hotel Management School 1
439 Swiss Montreux Business School 1
440 Szent István Egyetem 1
441 Tabriz University 1
442 Tattoo and Body Piercing Training 1
443 Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu 1
444 Technion‎ 1
445 Texas A&M University 1
446 Texnologiya Universiteti 1
447 The Jewish Agency for Israel 1
448 The Ohio State University 1
449 The Umbra Institute 1
450 The University of New Mexico 1
451 The University of Queensland 1
452 The University of Sheffield 1
453 The University of Toledo 1
454 The VFX Academy 1
455 Tilburg University 1
456 Tongji University 1
457 Tor Vergata Business Administration 1
458 Tovuz Dövlət Sosial İqtisad Kolleci 1
459 Turun AMK, Turku University of Applied Sciences 1
460 Twin English Centres 1
461 UBIS University of Business and International Studies 1
462 UCL 1
463 Ukrayna Dövlət Universiteti 1
464 Umeå University 1
465 Uni Magdeburg 1
466 Unisign Digital Signage 1
467 Universidad de Córdoba 1
468 Universidad de Sevilla 1
469 Universidade de Coimbra 1
470 Università Bocconi 1
471 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 1
472 Università degli Studi di Siena 1
473 Universitat Autònoma de Barcelona 1
474 Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya (España-UE) 1
475 Universität Flensburg 1
476 Universität Heidelberg 1
477 Universität Trier 1
478 Universität Trier
Trier, Germany
1
479 Universitatea Babeş-Bolyai 1
480 Université de Cergy-Pontoise 1
481 Université de Pau et des pays de l’Adour 1
482 Université Paris-Est Créteil 1
483 Universiteit Hasselt 1
484 Universitetet i Oslo (UiO) 1
485 University of Alabama in Huntsville 1
486 University of Bologna- AlmaMaterStudiorum 1
487 University of Buckingham, England 1
488 University of Cambridge 1
489 University of Crete 1
490 University of Debrecen 1
491 University of East Anglia (UEA) 1
492 University of Freiburg 1
493 University of Glasgow 1
494 University of Gloucestershire 1
495 University of Groningen 1
496 University of Hertfordshire 1
497 University of Houston 1
498 University of Liverpool 1
499 University of Liverpool 1
500 University of Massachusetts Lowell 1
501 University of National and World Economy 1
502 University of New York in Prague 1
503 University of North Bengal 1
504 University of Paris 1
505 University of Rome Tor Vergata 1
506 University of Sheffield 1
507 University of Siena 1
508 University of Stirling, Scotland 1
509 University of Szeged 1
510 University of Toronto, Canada 1
511 University of Washington 1
512 University of Wisconsin–Platteville 1
513 University Scranton 1
514 Uniwersytet Jagielloński 1
515 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1
516 Uniwersytet Szczeciński – Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Wałczu 1
517 Uniwersytet Warszawski 1
518 Uppsala universitet 1
519 Üsküdar Üniversitesi 1
520 USU 1
521 Uwic 1
522 V.N. Karazin Kharkiv National University 1
523 Vancouver Film School 1
524 Vatel, International Business School, Hospitality, Martigny Switzerland 1
525 Vilniaus universitetas / Vilnius University 1
526 VŠB – TUO Faculty of Economics 1
527 VŠFS 1
528 VWA Stuttgart 1
529 Walden University 1
530 Warsaw University of Life Sciences 1
531 Warsaw University of Technology 1
532 Western Illinois University 1
533 Wisconsin International University Ukraine (WIUU) 1
534 Woosong University 1
535 World Hope International Secondary School 1
536 WU Executive Academy 1
537 Würzburg American High School WAHS 1
538 Xinyang Agricultural College 1
539 Yakın Doğu Üniversitesi 1
540 Yale School of Management 1
541 Yıldız Teknik Üniversitesi 1
542 Yüngül Sənaye Texnikomu 1
543 АЗИСУ (управление экономикой) 1
544 АзПИ им.Ч.Ильдрыма 1
545 Айовский университет 1
546 БВОКУ 1
547 Волжская Государственная Академия Водного Транспорта 1
548 Воронежский лесотехнический институт 1
549 Вроцлавский университет 1
550 Днепропетровский университет экономики и права 1
551 Европейский университет в Санкт-Петербурге 1
552 ИВЭСЭП
Saint Petersburg
1
553 институт правовой экономики г.Москва 1
554 Институт Психотерапии и Клинической Психологии 1
555 Институт социального управления, экономики и права (ИСУЭП) 1
556 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 1
557 Кёльнский университет 1
558 Киевский национальный торгово-экономический университет 1
559 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 1
560 Киевский национальный университет технологии и дизайна 1
561 КИМО 1
562 Клаустальский технический университет 1
563 КНУТКиТ (КГИТИ) им. И. К. Карпенко-Карого 1
564 КубГУ Краснодар 1
565 Кыргызско-Российский Славянский университет 1
566 Ленинградский институт советской торговли 1
567 Манчестерский университет 1
568 МАЭП 1
569 МГОУ им Черномырдина 1
570 МГСУ 1
571 МГУ им. М.В. Ломоносова(БФ) 1
572 МГУП (печати) (бывш. МГАП, МПИ) 1
573 МГЮА им. О. Е. Кутафина 1
574 Международный славянский институт 1
575 МИМО 1
576 Міжрегіональна Академія Управління Персоналом 1
577 МКТУ 1
578 Московская Академия труда и социальных отношений 1
579 Московский государственный машиностроительный университет 1
580 Московский государственный строительный университет 1
581 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 1
582 Московский институт права 1
583 Московский Международный университет Экономики и права 1
584 Московский социально-педагогический институт 1
585 МПГУ (бывш. им. Ленина) 1
586 МЭСИ 1
587 Національний університет “Києво-Могилянська академія” 1
588 Нидерландский институт маркетинга 1
589 ННГУ им. Лобачевского 1
590 Новосибирский государственный медицинский университет 1
591 НТУУ “Киевский политехнический институт” 1
592 НТУУ “КПИ”, Киев, Украина 1
593 Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова 1
594 Оренбургский Государственный Университет 1
595 Полтавский университет экономики и торговли 1
596 РГАСХМ 1
597 РГУПС
Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast’, Russia
1
598 РГУТиС 1
599 РГУФКСМиТ 1
600 Росисский Государственный Социальный Университет 1
601 РосНОУ, Домодедовский филиал 1
602 Российский Государственный Социальный Университет 1
603 Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна 1
604 Смольный университет 1
605 СОКИ ( бывш.СОУИ ) 1
606 СПбГУГА 1
607 Тбилисская Академия Художеств 1
608 тольяттинский политехнический институт 1
609 ТюмГУ 1
610 УГХТУ г. Днепропетровск 1
611 Университет Вашингтона в Сент-Луисе 1
612 Университет Корвина 1
613 ФИНЭК 1
614 ХНАДУ 1
615 ЧВВМУ имени П.С.Нахимова 1
616 ЧелГУ 1
617 Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 1
618 Шанхайский университет иностранных языков 1
Facebook Comments

Yazar haqqında

Rafiq Hunaltay
Rafiq Hunaltay 481 posts

Təxəllüsdən istifadə etməyi sevirəm. 2011-ci ildən biznes, marketinq, və sərbəst mövzularda yazılarımı HUNALTAY təxəllüsü ilə yazıram. Yazılarımı oxuyaraq az da olsa, faydalana bildinizsə, təşəkkür əlaməti olaraq digərlərinin də faydalanması üçün paylaşmanız yetərlidir. Rəy və təkliflərinizi rafiq@hunaltay.com mail ünvanında görməkdən məmnun olaram.

Editor review

Summary

Nəticəyə görə marketinq azərbaycan qrupunun üzvləri yerli və xarici universitetlər birlikdə toplam 618 universitetin məzunudurlar.

Həmçinin oxuya bilərsiniz

Marketinq Azərbaycan şineli

31 avqust 2012-ci il. 4 il öncə. O 4 il ki, hələ forumlar tam ölməmişdi, dəbdən düşməmişdi. O 4 il ki, hələ də əsas xəbərləri saytlardan oxuyurduq. Söhbət təbii ki,

Marketinq 0 Comments

Satan fikirlər

Dahi şairmiz Füzuli deyirdi ki, “bu dünya hər kəsin öz malını satdığı bir yerdir”. Həqiqətən də biz zamanızı, qabiliyyətlərimizi, ideya və fikirlərimizi “sataraq” pul qazanırıq. Fikirlər müxtəlif məqsədli düşünülə və

Marketinq 0 Comments

Statistikanın yanı…

Millətin yarısından soruşsan ki, statistika deyəndə ağlına nə gəlir, deyəcəklər ki, “astanovka”. Bəli, “statistikanın yanı” sərnişinlər, taksi və avtobus sürücüləri üçün ancaq dayanacaqdır. Halbuki, düzgün statistika biznes və cəmiyyət üçün

Şərhlər

Şərh yazan yoxdur

İlk şərh yazan siz olun

Şərh yazın