Archive

Şəkilsiz yazılar seriyası #14 – Terminoloji inflyasiya

Laura Empsonun Oxford kitabxanası tərəfindən yayımlanan bir kitabında maraqlı bir şərhə rast gəldim – TERMİNOLOJİ İNFLYASİYA Nədir terminoloji inflyasiya?! Əksərən mahiyyət eyni qalmaqda eyni predmetə fərqli, yeni termin əlavə etməkdir.

Çalışmaq, yoxsa işləmək?!

Çalışıb yaxşı işləməliyik. Davamlı istehlak edən cəmiyyətlərdə isə “çalışıb yaxşı işləməkdən daha çox ÇOX işləməliyik” fikrini aşılayırlar. Dünyada da belədir. Zaman-zaman çox “yaxşı”lar çox “çox”lara uduzub. Yaxşı TƏK olanda çoxdan

Sərbəst 0 Şərhlər

𝐔𝐠̆𝐮𝐫𝐥𝐚𝐫ı𝐦ı𝐳ı 𝐨̈𝐳 𝐠𝐨̈𝐳𝐮̈𝐦𝐮̈𝐳𝐝ə 𝐛𝐨̈𝐲𝐮̈𝐭𝐦ə𝐥𝐢𝐲𝐢𝐤, 𝐛𝐚𝐬̧𝐪𝐚𝐥𝐚𝐫ı𝐧ı𝐧 𝐠𝐨̈𝐳𝐮̈𝐧𝐝ə 𝐝𝐞𝐲𝐢𝐥

20 ilə yaxındır kitabxanamda olan, amma oxumadığım bir kitabı təsadüfən vərəqləməğə başladım. Qısa-qısa tam oxuduqca maraqlı gəldi, oxudum bitirdim. Sonra yadıma düşdü ki, bu kitabı universitet vaxtı müəllimimiz əlavə ədəbiyyat

Hissetmə – düşünmə – danışma – susma

Bu gün “post hoc” haqqında oxuyanda maraqlı bənzətməyə rast gəldim. İdarəetmə davranışlarında yuxarıdakı 4 hərəkətin ardıcıllığı və ya qarışıq kombinasiyaları fərqli idarəetmə modellərini yaradır. Məsələn;   1. Hiss edir –